Nepremičnine

 • Vpogled v zemljiško knjigo
 • Preglede zemljiško knjižnega stanja in geodetskega stanja
 • Izdelava in pregled pogodb o nakupu in prodaji nepremičnine
 • Svetovanje pri nakupu in prodaji nepremičnin tako, da ste kot kupec ali prodajalec  vedno na varni strani
 • Svetovanje pri nakupu/prodaji zemljišča po ZKZ
 • Svetovanje pri izpolnitvi obrazcev za FURS pri napovedi davka na promet nepremičnin in obrazca za napoved davka na kapitalski dobiček
 • Izdelava vloge za odobritev pravnega posla pristojne Upravne enote v primeru kmetijskih in gozdnih zemljišč
 • Sestava zemljiško knjižnega dovoljenja, sestava izbrisnega dovoljenja (izbris hipoteke iz zemljiške knjige)
 • Posredovanje pri pridobitvi cenitve nepremičnine

Podjetja/Fizične osebe

 • Svetovanje pri nakupu dejavnosti podjetja
 • Svetovanje pri nakupu podjetja
 • Ustanovitev podjetja – katera oblika vam najbolj ustreza
 • Iskanje premoženja fizičnih in pravnih oseb glede na javno objavljene baze podatkov
 • Svetovanje in pomoč pri najemu posojila glede izbire banke, zavarovanja, ročnosti odplačila
 • Izdelava in pregled osnovnih pogodb in aneksov k pogodbi (darilna pogodba, najemna pogodba, kupoprodajna pogodba, gospodarske pogodbe, menjalne pogodbe)
 • Svetovanje pred sklenitvijo pogodbe, ocena tveganja, preverjanje bonitete stranke, pogajanja
 • Pomoč in svetovanje pri ustanovitvi, preoblikovanju, pripojitvi ter razdelitvi podjetja
 • Podpora poslovanju stečajnim upraviteljem
 • Preveritev bonitete vaše stranke
 • Forenzičen pregled posameznih finančnih/poslovnih transakcij in izdelava poročil
 • Izdelava SWAT analiz
 • Za vas spremljamo prodaje v insolventnih postopkih in vas zastopamo na javnih dražbah za odkup nepremičnin, sredstev, terjatev…
 • Pripravimo finančno dokumentacijo za namen pridobivanje sredstev na razpisih
 • Izdelava različnih poslovno-finančne dokumentacije

Pri našem delu sodelujemo z različnimi pravnimi osebami, zavodi, odvetniki, stečajnimi upravitelji, notarji, zdravniki, kmetijami, z vsemi ki potrebujejo naše storitve pa naj bodo v položaju upnika ali pa dolžnika. Pokličite nas na našo telefonsko številko 041-755-370 ali nas kontaktirajte in preverite naše storitve