Insolventnost gospodarske družbe je pogoj za pričetek insolventnega postopka ( prisilne poravnave, postopek poenotavljene prisilne poravnave ali stečajni postopek).