Insolventnost je položaj, ki nastane, če pravna oseba v daljšem obdobju ni sposobna poravnati vseh svojih obveznosti, ki so zapadle v tem obdobju. Če se ne dokaže drugače, velja, da je pravna oseba trajneje nelikvidna, če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega 20 odstotkov zneska njenih obveznosti, izkazanih v zadnjem javno objavljenem letnem poročilu.
V kolikor nastane stanje insolventnosti je uprava družbe skladno z 15. členom ZFPPIPP sprejeti ukrepe finančnega prestrukturiranja.
Ali je uprava naredila dovolj, da bi se izognila stečaju pravne osebe? Ali lahko upnik terjam upravo za škodo, ki mi je bila posledično povzročena in na kateri podlagi?
Na vsa ta vprašanja in še več, vam nudimo odgovore.
Pokličite nas na telefonsko številko 041/755-370 ali pišite na e-mail