Omejitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na spletni strani Stecaji.com so informativne narave. Družba tudi ne odgovarja za vsebino na tretjih spletnih straneh, na vsebino katerih nima in ne more imeti vpliva.

Na Stecaji.com se bomo trudili, da bo spletna stran osvežena in bo vsebovala le aktualne informacije, vendar s tem v zvezi ne prevzemamo nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo spletne strani kakor tudi vsebin, ki se na spletni strani nahajajo. Vsi uporabniki spletne strani Stecaji.com le to uporabljajo po lastni presoji in na lastno odgovornost. Uporabnikom, pravnim ali fizičnim osebam, kakor tudi katerimkoli tretjim osebam ne odgovarjamo za morebitno nastalo škod, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na spletni strani ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Družba Modracom d.o.o. tudi ne odgovarja za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Prav tako družba Modracom d.o.o., ki upravlja in ureja spletno stran Stecaji.com ni in ne more biti odgovorna za kakršnikoli škodo, ki bi uporabnikom ali tretjim osebam utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani Stecaji.com.

Družba Modracom d.o.o. si vsakodnevno prizadeva za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na tej spletni strani, vendar ni odgovorna za morebitne tipkarske napake, pomote ali neažurnost podatkov, kakor tudi ne za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi uporabe takšnih informacij.

Uporaba gradiv

Gradiva na spletni strani Stecaji.com so namenjena zasebni uporabi uporabnikov spletne strani. Uporabnik jih lahko uporabi za zasebne in netržne namene, pri čemer uporabnik ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja izključno za nekomercialne in nepridobitne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano.