Osebni stečaj lahko predlaga dolžnik sam, lahko pa osebni stečaj nad prezadolženo osebo predlagajo tudi upniki.

Osebni stečaj je namenjen potrošnikom (zaposlenim, brezposelnim, upokojencem, študentom, kmetom,..), samostojnim podjetnikom ali drugim fizičnim osebam, ki niso podjetniki in ki kot poklic opravljajo določeno dejavnost.

Pogoj za osebni stečaj je prezadolženost dolžnika.

Insolventnost oz. prezadolženost nastopi, ko potrošnik ne more več tekoče poravnavati svojih obveznosti.

V Republiki Sloveniji lahko razglasi osebni stečaj:

  •  fizična oseba, ki ima stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji;
  • potrošnik, ki nima niti stalnega niti začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, če v Republiki Sloveniji prejema plačo ali druge stalne prejemke ali, če je njegovo premoženje v Republiki Sloveniji;
  • podjetnik ali zasebnik, ki nima niti stalnega niti začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, če ima sedež v Republiki Sloveniji.