Pri osebnem stečaju ima dolžnik možnost predlagati odpust obveznosti. Odpust obveznosti omogoča dolžniku, da se mu po uspešno prestanem postopku odpusta obveznosti odpustijo vsi dolgovi.

Da se dolgovi odpustijo oz. da sodišče sploh začne postopek odpusta obveznosti, morate izpolnjevati prvi vstopni pogoj in sicer, da nimate v kazenski evidenci vpisanega nobenega kaznivega dejanja zoper premoženje ali gospodarstvo.

Odpustijo se vsi dolgovi, ki so nastali do dneva začetka stečajnega postopka. Razen se ne odpustijo dolgovi za preživninske obveznosti, dolgovi za izrečene globe (npr. prometni prekrški) ter odškodnine za povzročene telesne poškodbe, pri samostojnih podjetnikih oz. bivših samostojnih podjetnikih pa še prispevki, ki jih dolgujejo FURS-u. Odpust obveznosti je namenjen  poštenemu in vestnemu stečajnemu dolžniku, kajti le takemu omogoča, da preneha tisti del njegovih obveznosti, ki jih ni zmožen izpolniti iz premoženja, ki ga ima ob začetku postopka osebnega stečaja ali ki ga lahko pridobi med postopkom osebnega stečaja do poteka preizkusnega obdobja.