Ste upnik osebe, ki je razglasila osebni stečaj? V kolikor menite, da je prišlo do zlorabe instituta osebnega stečaja oziroma odpusta obveznosti, morate v postopku pravočasno ugovarjati oziroma o tem obvestiti upravitelja, ki vodi postopek. Do zlorabe instituta osebnega stečaja lahko pride, če je npr. dolžnik prekril premoženje, ga prenesel na druge družinske člane oziroma še vedno razpolaga s premoženjem, ki ni predmet stečajne mase, …

Vsak upnik ali upravitelj lahko vloži ugovor, da ni pogojev za odpust obveznosti, lahko pa upnik z ugovorom tudi uveljavlja, da je preizkusno obdobje prekratko. Za vas vam pripravimo tako ugovor in vam svetujemo v stečajnem postopku. Ugovor proti odpustu obveznosti je treba vložiti do poteka preizkusnega obdobja.

Za brezplačne informacije nas lahko pokličete na telefonsko številko 059/025-005 ali pišete na naš mail