Upnikom v postopkih stečajev pravnih oseb svetujemo kako zavarovati svoje interese in za vas spremljamo potek stečajnega postopka.

Upnik lahko predlaga stečaj nad pravno osebo s dokazilom o obstoju terjatve do dolžnika.

Če je predlagatelj stečaja nad pravno osebo zaposleni, ki mu delodajalec zamuja z izplačilom plače ali davkov ter prispevkov od plače več kot dva meseca, mu ni potrebno založiti predujma za začetek stečajnega postopka.