• svetujemo pred uvedbo insolventnega postopka
  • pripravljamo predloge ter celotno dokumentacijo za vložitev predlogov za pričetek insolventnih postopkov
  • svetujemo in usmerjamo pred pričetkom insolventnega postopka v skladu z veljavno zakonodajo ter dajemo priporočila v izogib sankcijam, kaznim in odškodninskim zahtevkom
  • izdelava finančnih poročil o solventnosti podjetja
  • svetovanje podjetjem v finančnih težavah,
  • svetovanje podjetjem pri izdelavi sanacijskih programov poslovanja,
  • svetovanje  v stečajnih postopkih,
  • sestava predloga za začetek osebnega stečaja,
  • sestava predloga za začetek stečaja pravne osebe
  • sestava prijave terjatev upnikov

Svetujemo posameznim pravnim in fizičnim osebam v insolventnih postopkih. Za brezplačne informacije nas lahko pokličete na telefonsko številko 059/025-005 ali pišete na naš mail